contactsbrpetrich@abv.bg                    homeгр. Петрич, Национална спортна база "Цар Самуил"  |  За запитвания и резервации contact +359 878 10 41 41

СБР Петрич е специализирано лечебно заведение, както за лечение на различни видове заболявания, така и за релаксация и възстановяване. Работим с  кал добивана от Варненското езеро с доказан медицински ефект, прилагаме лечение с луга, физиотерапия, електролечение, мануална терапия.
СБР Петрич е профилирана в лечения на следните заболявания:

НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

  

ОРТОПЕДИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

-  дископатии и дискови хернии

-  плексити и радикулити

-  нервно-вегетативна дистония

-  невралгии

-  стрес – остър и хроничен

-  понижен имунитет

-  невропатии от възпалетелен токсичен характер

-  диабетна полиневропатия

-  дорзалгии

-  моноплегии ,диплегии на долни и горни крайници

-  неврологични последици след травми и операции 
    на горни и долни  крайници

                 

-  коксартрози и гонартроза

-  бурсити на  стави

-  епиконделити

-  тендовагинити

-  миозити

-  реактивни артропатии

-  ревматоидни артрити

-  инвалидизиращи/анкилозиращи спондилити

-  псориатични спондилити и артрити

-  спондилози с радикуло/миелопатии

-  спинални стенози

-  вродени деформации на опорно-двигателния апарат

-  остеохондродисплазии

-  последици от травми

-  наличие на функционални импланти

Специализирана Болница за рехабилитация – гр. Петрич има сключен договор със Здравна каса. 

Предлагаме и свободен прием за лечение, като броя и вида на процедурите се назначават след лекарски преглед от нашите специалисти. Предлагаме следните пакети:

Пакет лечебни процедури в СБР Петрич

3 дни

Процедури

5 дни

Процедури

7 дни

Процедури

1ви ден

Лекарски преглед
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

1ви ден

Лекарски преглед
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

1ви ден

Лекарски преглед
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

2ри ден

Частичен масаж
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

2ри ден

Частичен масаж
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

2ри ден

Частичен масаж
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

3ти ден

Луга или Кална апликация /частична/
Магнит/Ултразвук

3ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

3ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

 

 

4ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

4ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

 

 

5ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/

5ти ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

 

 

 

 

6ти ден

Частичен масаж
Луга или Кална апликация /частична/

 

 

 

 

7ми ден

Магнит/Ултразвук
Луга или Кална апликация /частична/
ЛФК

"Специализирана болница за рехабилитация" – гр. Петрич работи със следните клинични пътеки:

КП236
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 236 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ

Необходими  документи:

 • Направление № 7 за хоспитализация; ( от личен лекар или специалист невролог със заключение от специалиста)
 • пикриза от проведено в срок от 6 месеца болнично лечение за основно заболяване включено в показанията за прием

      В случай, че болният не е лекуван в болница:

 • Епикриза от специалист по нервни болести или невролог/ Амбулаторен лист или Етапна епикриза/, удостоверяващ диагнозата, съответсваща на МКБ кодовете за КП №236
 • Етапна епикриза от личния лекар за хронично болни, ако такава не е издадена от специалиста по нервни болести/неврохирург
 • Електромиография (ЕМГ)

КП 237
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №237 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ
НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Необходими  документи:

 • Направление № 7 за хоспитализация; ( от личен лекар или специалист невролог със заключение от специалиста)
 • пикриза от проведено в срок от 9 месеца болнично лечение за основно заболяване включено в показанията за прием

      В случай, че болният не е лекуван в болница:

 • Документ от специалист по нервни болести или невролог /Амбулаторен лист или Етапна епикриза/, удостоверяващ диагнозата  и  препоръчващ провеждането на курс рехабилитация в болнични условия.
 • Етапна епикриза от личния лекар за хронично болни, ако такава не е издадена от специалиста по нервни болести/неврохирург

 

КП 238
КЛИНИНА ПЪТЕКА №238 –ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД  ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

Необходими  документи:

 • Направление №7 за хоспитализация; ( от личен лекар или кардиологино отделение с ЕКГ и прикрепен разчет)
 • Епикриза от проведено в срок от 9 месеца болнично лечение за основно заболяване включено в показанията за прием
 • Епикриза до 12 месеца след прекаран инфаркт на миокарда, диагностично уточнен в кардиологична клиника/отделение (прием след 28- мия ден от инцидента)
  Пациентът се хоспитализира за провеждане на рехабилитация след прекаран инфаркт на миокарда, диагностично уточнен в кардиологична клиника/отделение.


КП 240
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №240 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Необходими  документи:

 • Направление №7 за хоспитализация от личен лекар или специалист невролог със заключение от специалиста
 • ЕМГ, скенер, ЯМР с данни за мускулно увреждане


КП 241
КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 241 –ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ  БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Необходими  документи:

 • Направление №7 за хоспитализация;(от личен лекар или специалист невролог със заключение от специалиста)
 • Епикриза  от проведено в срок от 6месеца болнично лечение за основно заболяване включено в показанията за прием.
  В случай, че болният не е лекуван в болница:
 • Документ от специалист по нервни болести или невролог /Амбулаторен лист или Етапна епикриза/, удостоверяващ диагнозата, съответстваща на МКБ кодовете за КП №241
 • Етапна епикриза от личния лекар за хронично болни, ако такава не е издадена от специалиста по нервни болести/неврохирург
 • Електромиография ( ЕМГ) до 6месеца, скенер или ЯМР/КАТ (до 24месеца) с данни за нервно-мускулно увреждане.


КП 244
КЛИНИЧНАПЪТЕКА № 244 –ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Необходими  документи:

 • Направление №7 за хоспитализация( от личен лекар или специалист ортопед със заключение от специалиста)
 • Епикриза  от проведено в срок от 6месеца болнично лечение за основно заболяване включено в показанията за прием.
  В случай, че болният не е лекуван в болница, или е изтекъл 6 месечният период и при хронични заболявания:
 • Етапна епикриза от личния лекар, Ro-графия, скенер или ЯМР/КАТ (до 24месеца)
  или
 • Документ от специалист (Амбулаторен лист или Етапна епикриза) удостоверяващ
  диагнозата, съответстваща на МКБ кодовете за КП №244.

Всички пациенти трябва да представят при приема:

1. Лична карта
2. Направление за хоспитализация образец №7. В Направлението да е отразено и наличието на придружаващи заболявания, ако има такива!
3. Решение на ТЕЛК /при наличие на такова/
4. Бележка от болничен престой през текущата година /при наличие на такава/
4. Рецептурна книжка /при наличие на такава/
5. Лична амбулаторна карта (ЛАК) при необходимост от издаване на Болничен лист.

Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени
и не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година.

Home | Аccommodation | Balneology | Sport & entertainment | Gallery | Contacts |
гр. Петрич, Национална спортна база „Цар Самуил”, Тел. за запитвания и резервации: +359878 10 41 41